Små och medelstora företag som oroar sig över var den stadigt växande högen av internmejl ska lagras har nu fått en ny och hårdvarufri lösning att överväga. Det menar Astaro som lanserar en ny molnbaserad Microsoft Exchange-mejltjänst.

Tjänsten, som blir tillgänglig från och med juni månad, heter Astaro Mail Archiving och ska inte behöva ta mer än cirka en kvart att konfigurera och aktivera, säger företaget. När allt väl är igång sker uppdateringar av nödvändig mjukvara och säkerhetskopiering helt automatiskt. Någon administratör ska enligt Astaro inte behövas.

Tjänsten uppges inte heller sätta någon formell begränsning i antalet brevlådor eller hur mycket dessa utnyttjas. De mejl som skickas för lagring krypteras och kan lagras i ”oändlighet”, när en policy för detta upprättas.

Kopplad till tjänsten är en konsol kallad Archivemanager, som bland annat kan användas för att filtrera mejl enligt regler för lagring och arkivering, samt också för sökning av arkiverade mejl.

Tjänsten bygger på Microsofts mjukvaror och fungerar tillsammans med Outlook 2003, 2007 och 2010 via Microsoft Exchange Server. Webbläsarna Internet Explorer, Firefox och Chrome stöds för sökning av mejl via webben.

Pris är ännu inte fastställt, men licenserna bygger på fördefinerade paket, som börjar från 10 användare och uppåt. Abonnemangen kan löpa på antingen ett, två eller fem år, uppger Astaro.