Enligt data som har publicerats av den amerikanska konsultfirman Janco Associates har Windows 7 nu 14,6 procent av marknaden för operativsystem medan Vista har ramlat ner till 12,6 procent. Siffrorna gäller för april.

Det finns dock andra undersökningar som visar på att Vista fortfarande är större än Windows 7. Välkända NetApplications uppger att Windows 7:s marknadsandel ligger på enbart 11,7 procent medan Vista har 15,6 procent. Även StatCounter är inne på samma spår då de redovisar andelar på 13,5 respektive 20,2 procent.

NetApplications använder data från 160 miljoner unika webbesökare som grund för sina beräkningar medan StatCounter utgår från 2 miljoner webbesökare. Janco gör sina mätningar med hjälp av besöksstatistik från blott en handfull sajter.