Enheter med mörkerseende är vanligtvis dyra och relativt klumpiga. Nu har en forskare vid University of Florida utvecklat en betydligt mindre enhet som dessutom är billig att framställa.

Tekniken bygger på att en fotodetektor ansluten till en led kan när den är aktiv omvandla infrarött ljus till elektroner och därefter till synligt ljus på skärmen. Lösningen ersätter den traditionella vakuumtuben i mörkerkikare med flera tunna lager av organiska halvledarmaterial, vilket även eliminerar behovet av höga strömstyrkor för att fungera.

Tillverkningen kan göras med samma utrustning som i dagsläget gör skärmar till datorer och tv-apparater. I dagsläget kan enheten variera mellan några millimeter upp till två centimeter i storlek.

Den mörkerseende tekniken väntas kunna byggas in i bland annat mobiltelefoner, glasögon samt framrutan på bilen om ungefär 18 månader. Enligt Franky So som utvecklat enheten ska det då även gå att se och mäta värmesignaturer.