Terahertzstrålning (som anses vara helt ofarlig för människor) faller mellan vanlig röntgenstrålning och mikrovågsstrålning och är ett i dag outnyttjat frekvensområde då det saknas bra metoder för att hantera strålningen.

Forskare vid Boston University sägs nu ha byggt en lins bestående av ett så kallat metamaterial, det vill säga ett konstgjort material bestående av många små delar, för att kontrollera de elektromagnetiska egenskaperna i terahertzstrålen.

Själva linsen består av små guldringar (med en diameter på 100 mikroner) i ett nät på en tunn skiva av kiselnitrid. Varje ring har ett litet spår i sig för att bilda en så kallad split-ring resonator, som i sin tur kan påverka ljusets egenskaper genom rotation och vinkel.

Möjliga användningsområden är bland annat röntgenapparater, mätutrustning, säkerhetsscanners, samt nya kommunikationsenheter.

Fortfarande kvarstår problemet att skapa enheter som kan producera terahertzstrålar med tillräckligt hög styrka, vilket betyder att färdig utrustning ligger några år in i framtiden.

Linsen visas upp under CLEO/QELS: 2010-mässan den 16-21 maj.