Även om dagens bilar innehåller väl beprövade komponenter för säkerhet när det gäller olyckor och mekaniska haverier, är det sämre ställt med säkerheten för de datorsystem som styr tekniken. Det menar forskarna Stefan Savage och Tadayoshi Kohno vid University of California San Diego respektive University of Washington, som i ett gemensamt forskningsarbete granskat systemen.

Genom att ansluta en laptop till en standardport för diagnostik, som finns i många moderna bilar, kunde forskarna utföra ändringar som potentiellt riskerar säkerheten hos dem som använder bilen. Det visade sig vara möjligt att exempelvis stänga av bromssystemet, ändra på hastighetsmätarens angivelser, låsa dörrarna, ställa fläkten på max värme, styra radion och stänga av motorn.

Under demonstration på ett nedlagt flygfält hackade forskarna in sig på en testbil via en laptop som var ansluten till diagnostiksystemet och som kontrollerades på avstånd via ett trådlöst nätverk. En testförare hindrades från att bromsa bilen eller ange korrekt hastighet. Forskarna ställde också in bromsarna så att de olika hjulen bromsades olika hårt, något som gör bilen ostabil under inbromsning.

Syftet med forskningsarbetet och demonstrationen är enligt forskarna inte att skrämma åkrädda personer eller nervösa förare, som kanske redan läst nog med artiklar om bilar med barnsjukdomar och tekniska problem. Istället vill forskarna upplysa bilbranschen om att it-säkerhet är ett område som måste tas på allvar med tanke på att bilen idag är allt mer datorstyrd.