Den globala karttjänsten Google Street View, som sedan januari 2010 även finns för svenska orter, har visat sig innefatta mer än bara kartläggning av gator. I bland annat Irland och Tyskland har kritiska röster höjts mot Google efter det blivit känt att den bil som för tjänstens räkning fotograferat gatorna också samlat in data från trådlösa nätverk. Datainsamlingen har skett automatiskt och täckt in de oskyddade privata nätverk som bilen passerat.

Googlebilen, som den ofta kallas, har sedan förra året rullat tusentals mil i Sverige och har även här samlat in data från nätverk. Utöver insamling av nätverkens namn, har utrustningen också samlat in uppgifter om nätverksenheternas unika identifikationen, även kallad mac-adress. Fast vad värre är, även den data som just då skickats över näten har sparats. Det senare innebär att potentiellt känslig och privat information kan ha hamnat i Googles händer.

Datainsamlingen, som Google också bekräftar för Techworld, har fått Datainspektionen att reagera. Den 40 personer starka myndigheten har sedan tisdag denna vecka fört en nära dialog med Google, som inledningsvis kontaktade myndigheten via mejl.

– Vi har haft en första konversation över mejlen, samt ett påföljande telefonmöte där företaget berättat vad som hänt. Dom har mycket riktigt råkat samla in så kallad payload-data, utöver nätverksnamn och mac-adresser, säger Per Lövgren, kommunikationsansvarig på Datainspektionen till Techworld.

Enligt Lövgren har Google spontant erbjudit sig att ta bort de data man samlat in, något som Datainspektionen bedömer vara en lämplig åtgärd.

En dialog mellan myndighetens generaldirektör Göran Gräslund och Simon Hampton, huvudansvarig för Googles Public Policy i Europa, har också inletts i syfte att säkra en fortsatt konstruktiv kommunikation.

Vad som händer härnäst är däremot inte bestämt. Ärendet befinner sig i ett relativt tidigt skede och handlar mest om att utreda vad som inträffat, vad som kan göras och eventuella konsekvenser av detta.

– Vi har bara haft ett telefonmöte än så länge. Någon juridisk bedömning när det gäller integritetsfrågor har därför inte gjorts. Det är i detta skede inte heller aktuellt med någon särskild åtgärd från vår sida, säger Lövgren.

Google uppger att det är olyckligt att man råkat samla in potentiellt känslig data men att det inte finns någon större anledning till oro.

”Det är ett misstag som vi är ledsna över. Men informationen har inte använts, och risken att personlig information registrerats är ohyggligt liten då bilarna byter frekvens fem gånger i sekunden”, säger Andreas Svenungsson, kommunikationsansvarig för Google i Norden i ett mejlsvar till Techworld.

I företagets officiella blogg läggs skulden på en bit kod i en mjukvara som egentligen tillhörde ett experimentellt projekt men som av misstag ingått i en skarp version av den mjukvara som Google-bilen använder.

Google säger sig också vara i kontakt med myndigheter i flera länder utöver Sverige i syfte att lösa problemet och eliminera otillbörligt insamlad data.