Ext4 är standardfilsystemet i de flesta Linuxdistributioner för tillfället men kan fortfarande inte konkurrera med Sun-utvecklade och numera Oracle-ägda ZFS.

ZFS är visserligen öppen källkod men på grund av licensvalet CDDL kan inte koden införlivas direkt i Linuxkärnan. Lösningen har hitills varit att implementera filsystemet i användarens adressrymd (userspace) men med prestandaförluster som följd. Det är inte heller då möjligt att starta upp operativsystemet på en volym som är av typen ZFS.

Lösningen, som även den drivs i Oracles regi, heter btrfs och kan dels uttalas "better fs" eller "butter fs".

Btrfs är det filsystem som bäst matchar ZFS. Btrfs har stöd för extremt stora volymer och har stöd för ögonblicksbilder (snapshots) vilket kan användas för att blixtsnabbt ta säkerhetskopior på filsystemet. Skulle en krash inträffa är det därför enkelt att backa tillbaka till senast fungerande konfiguration.

Btrfs hittades först i Linuxdistributionen Fedora och finns med som ett experimentiellt (läs osupportat) filsystem i första betan i RHEL 6.

Nu har Ubuntu planer på att implementera btrfs som ett av möjliga filsystem i oktoberversionen av Ubuntu 10.10. Btrfs kommer fortfarande inte vara standardfilsystemet men kommer finnas där för de som vill ha de möjligheter btrfs ger.

Novell och Suse sluter också upp kring btrfs men även där handlar det om ett försiktigt förhållningssätt till filsystemet som ännu inte är riktigt beprövat.

Btrfs finns med i Opensuse 11.3 där Novell provar ett system för kopiering/rulla tillbaka filsystemet liknande det i Fedora 13. Skillnaden ligger i att i Novells variant behöver inte /home-partitionen ligga på en separat partition, skild från exempelvis /usr/bin och /etc. Systemet ser själv till att inte användarnas filer "rullas tillbaka" utan bara information relaterat till operativsystemet.

Btrfs finns även med som experimentiellt filsystem i Suse Linux Enterprise Server SP1 som släpps i juni månad.

Btrfs innebär att de sista stora skillnaderna mellan Linux och storebröderna UNIX kan suddas ut.