Ett ofta återkommande bekymmer i många supportsamtal kretsar kring VPN förbindelser som användarna ska etablera för att komma åt intranätet. Vore det inte skönare om det fanns en integrerad funktion som automatiskt satte användarna i kontakt med hemmanätverket? Direct Access gör just detta på ett bekvämt sätt, men det är en hel del tekniska aspekter att ta hänsyn till. I denna videoserie ska vi se hur det går till att skapa en lösning baserad på Direct Access.

Vi börjar med att se på vilka krav som finns på den befintliga infrastrukturen och sedan hur man sätter upp en Direct Access server. Till sist flyttar vi runt en klient till olika platser för att se hur den gör för att ta sig in till hemmanätet.

Del 1: Introduktion – Presentation och kort introduktion till Direct Access


Del 2: Så ser demomiljön ut – Presentation av miljön som vi använder i demonstrationen.


Del 3: Infrastrukturella grundkrav – Vad behöver finnas på plats och hur är det konfigurerat.

Del 4: Konfiguration av Direct Access – Så konfigureras själva DA-servern.



Del 5
: Klient på Internet – Hur reagerar klienten när den befinner sig på Internet?


Del 6: Klient bakom NAT – Hur reagerar klienten när den befinner sig bakom NAT?


Se alla klipp i vår spellista här.