Databasjätten Oracle har nyligen köpt upp det brittiska mjukvaruföretaget Secerno för en hemlig summa. Secerno, som grundades så sent som 2003, lanserade tre år senare brandväggen Datawall. Brandväggen utmärker sig genom att vara speciellt inriktad på skydd av databaser och analys av databasförfrågningar.

Utöver att brandväggen fungerar med en rad olika databaser, inklusive virtualiserade versioner, är dess styrka att den i realtid jämför databasförfrågningar med vad som är ”normalt” för varje databas. Via en profil, som innehåller information om vilka förfrågningar en viss databas normalt tar emot, görs en jämförelse med nya förfrågningar för att upptäcka misstänka anrop. Detta i sin tur ska enligt Secerno innebära att hackerangrepp automatiskt upptäcks och stoppas på ett tidigt stadium.

Affären förväntas bli färdig någon gång i slutet av juni. Oracle blir då ägare av både Datawall och dess underliggande teknik. Sannolikt kommer produkten att på sikt även integreras nära med databasjättens övriga mjukvaruportfölj.