Rescuetime som vanligtvis håller koll på vad alla uppkopplade användare lägger tid på för sidor har på sin blogg konstaterat att Googles Pac Man-spel fångade mångas intresse. 36 sekunder spenderade den genomsnittlige besökaren på spelet under den dagen.

Spelet förekom på Googles startsida för att uppmärksamma 30-årsjubiléet av retroklassikern. Enligt Rescuetime innebar detta inte mindre än förlorade 4 819 352 arbetstimmar motsvarande ungefär 988 miljoner kronor. Rescuetime jämför den summan med att kunna anställa Googles 19 835 anställda, inklusive företagets grundare, i sex veckor.

Men när allt kommer till kritan är problemet inte så allvarligt, eftersom vi vanligtvis hittar andra saker att slösa tid på varje dag.

Spelet orsakade även en del problem för många, då en hel del felrapporter rasade in hos bland annat Mozilla över ”märkliga ljud” i bakgrunden som inte gick att stänga av. Detta då sidan antagligen låg öppen någonstans i bakgrunden utan att användaren var medveten om detta.

Trots vissa bekymmer gav Googles tilltag antagligen mest positiv respons från de flesta. För den som vill bidra till ytterligare bortslösad tid kan fortfarande avnjuta spelet på www.google.com/pacman.