Den brittiska myndigheten Office of Communications (Ofcom) har utarbetat ett nytt antipirat-förslag som syftar till att motverka olaglig fildelning. Förslaget är kopplad till akten Digital Economy Act och tvingar internetleverantörerer att lämna ut personuppgifter för att underlätta rättsliga åtgärder mot misstänkta användare.

Inledningsvis kommer den så kallade Code of Practice som utarbetats i förslaget endast att gälla leverantörer av fasta internetförbindelser. Detta infattar idag stora operatörer som till exempel Brittish Telecom, Virgin Media, Sky, Orange, Post Office och O2, som tillsammans har 96 procent av marknaden för fasta förbindelser.

Enligt förslaget måste upphovsrättsägare först klaga över misstänkta fildelare till berörd internetleverantör. Internetleverantören måste därefter skicka tre varningsbrev till misstänkta användare. Om en användare tar emot tre eller fler varningsbrev inom ett år, är detta grund för uppgiftsutlämning och inledande av en rättsprocess.

”Denna Code of Practice utgör en del av en större industrisatsning som motverkar kränkning av upphovsrätten och som även innefattar konsumentutbildning, framhävande av lagliga alternativa tjänster samt målinriktade åtgärder mot kraftfulla förbrytare”, säger Ofcom.

Enligt Ofcom kommer förslagets innehåll, om det godkänns av brittiska instanser samt den europeiska kommissionen, att träda i kraft i början av 2011.