Genom att locka med en ny Ipad luras medlemmar på Facebook av sina användarnamn och lösenord. Uppgifterna sprids genom ett event, eller händelse om man kör med svenska, där det finns en adress till en undersökning. Den som fyller i undersökningen utlovas en Ipad för att ”utvärdera”, utan krav att återsända den. Enligt säkerhetsföretaget BitDefender har 2 500 personer gått med i eventet.

De första frågorna är ganska basala, med frågor om e-postadress och namn. Därefter blir det mer personliga frågor om adress och telefonnummer. I det sista steget ska man fylla i sitt användarnamn och lösenord till Facebook.

Inloggningsuppgifterna kan sedan användas vidare av bedragarna för till användarens kontakter skicka exempelvis skadliga länkar eller andra bedrägliga meddelanden. Eventet har nu stängts ned, men en sökning visar att det fortfarande finns flera grupper där det utlovas gratis Ipad.