Australiens intresseorganisation Internet Industry Association (IIA), som representerar näringsliv med direkt koppling till internet, puffar nu för att internetleverantörer säkrar sina nätverk genom en frivillig praxis där slutanvändaren blir delansvarig för internetsäkerheten.

Enligt IIA syftar de nya riktlinjerna, utarbetade i förslaget Internet Service Providers Voluntary Code of Practice, till att ”minska antalet infekterade datorer i Australien och genom detta bidra till den övergripande säkerheten för internet i Australien samt också internationellt”.

Det steg som ska tas för att öka säkerheten i nätverken går i korthet ut på fyra åtgärder, tänkta att vidtas från leverantörens sida:

  • Bättre utbildning mot kund
  • Ökad övervakning av nätverksaktiviteter
  • Aktiva åtgärder mot infekterade datorer
  • Förbättrad rapportering av misstänkt aktivitet

Även om syftet är att öka säkerheten för både internetleverantören och slutanvändaren, betraktas förslaget om aktiva ingripanden från leverantörens sida som potentiellt kontroversiellt. Förslaget kan tolkas som att leverantören exempelvis godtyckligt får minska bandbredden för kunder vars datorer ser ut att ha smittats av botnät-programvara. Datorer som ser ut att skicka skräppost, så kallad spam, kan också blockeras med hänvisning till syftet om högre säkerhet.

Tanken bakom en ökad nätverksövervakning är på liknande sätt också ett led i den övergripande satsningen, där internetleverantören enligt IIA rutinmässigt bör analysera trafikmönster i syfte att upptäcka infekterade datorer och misstänkt aktivitet.

Förslagets innehåll är tänkt att träda i kraft den 1 december 2010.