International Telecommunication Union har nu slutligen godkänt G.hn som ny standard för framtida höghastighetsnätverk i hemmet, där målet är att högkvalitativ multimedia ska kunna strömmas runt i hemmets befintliga kabeldragningar, oavsett om det skickas över koaxialkabel, elnät eller telefonlinor.

Tillverkarna behöver därför bara bygga en typ av kretsar, medan operatören endast behöver ta fram en typ av enhet för slutanvändaren, vilket bör innebära lägre kostnader för alla inblandade parter. De första produkterna väntas dyka upp mot slutet av året. Bakom gränssnittet står bland andra företag som Intel, Panasonic och BT.

Den teoretiska maxhastigheten för gränssnittet sägs ligga på en gigabit per sekund. Gränsen sätts dock av mediet som används, där koaxialkabel sägs klara upp till omkring 800 megabit, medan elnätet klarar 200-400 megabit. Kopparlina för telefon klarar omkring 200 megabit per sekund.

Kritiska röster finns dock eftersom den nya standarden inte är bakåtkompatibel med existerande Homeplug-enheter för elnätet som redan finns på marknaden. Tekniken backas därför inte upp av av vare sig Homeplug Powerline Alliance eller Multimedia Over Coax Alliance.

Det återstår även att se hur G.hn står sig mot de allt mer populära trådlösa nätverkslösningarna.

Fakta

En nätverksteknik som gör det möjligt att använda befintliga kabeldragningar i hemmet, som elnät, telefonledningar och koaxialtyp för snabb datatrafik mellan olika enheter.

Standarden möjliggör att en och samma enhet kan användas för flera olika typer av trådbunden nätverkskommunikation.

Trafiken använder 128-bitars AES-kryptering och optimeras automatiskt för det medium som används. Mer detaljer finns på Wikipedia.