Linux stiger med sex procentenheter på ett år visar undersökning av Eclipse Foundation. Hela 32,7 procent av de 1696 tillfrågade använder Linux som operativsystem på skrivbordet. År 2007 var siffran så låg som 20 procent.

För Windows går det åt andra hållet. År 2007 använde 73,8 procent Windows som skrivbordsoperativ. Idag är siffran nere på rekordlåga 58,3 procent.

Mac OS X är också ett alternativ för utvecklare som använder Eclipse. 7,9 procent av de tillfrågade använder Mac OS X - mer än en dubbling mot 2007 då siffran låg på 3,5 procent.

Med på kartan finns även "övriga operativsystem" som sjunkt från 2,7 procent år 2007 till 1,1 procent.

Eclipse är en öppen utvecklingsmiljö som ursprungligen kommer från IBM. Exempel på kända företag som utvecklat tredjepartsprodukter för Eclipse är Google, Motorola, Oracle och CA. Även Microsoft har utvecklat tredjepartsmjukvara för Eclipse.

Mjukvaran hittar du gratis på http://www.eclipse.org.