Finland bör ändra sin nuvarande lagstiftning och inte låta det vara straffbart att utan tillstånd avlyssna eller logga in på oskyddade trådlösa nätverk. Det menar säkerhetsexperter från organisationer och företag inom it-säkerhet som nyligen utfrågats om saken av det finska justitieministeriet. Enligt de flesta experter bör myndigheten se över de juridiska paragraferna och göra det lagligt att avlyssna de öppna nätverken, det vill säga radiobaserade nätverk som inte skyddas av kryptering.

Av de 23 representanter som deltagit i diskussioner och utfrågningar, var 15 positiva till en upplättad reglering. Argumentet för detta är att trådlösa nätverk är så pass enkla att skydda att det därför inte bör ses som ett allvarligt brott att obehöriga kan komma åt dem menar experterna, enligt ministeriet.

Hittills har en person prövats och fällts av finsk domstol för åtkomst till ett öppet nätverk utan tillstånd av ägaren. Denna typ av rättsfall kan dock komma att bli historia framöver. Den finska myndigheten siktar på att påbörja processen med att arbeta fram en ny lag från och med september, uppger Sami Kiriakos, rådgivare på justitieministeriet.