Omkring 650 personer har skrivit under ett dokument som kritiserar hur en internationell överenskommelse mot piratkopiering mellan USA och 36 andra länder ”hotar flera samhällsintressen”. Bland de som protesterar ingår 90 professorer inriktade på immaterialrätt och 11 ledamöter från Europaparlamentet.

Dokumentet, som nyligen släppts av universitetet American University, kritiserar innehållet i den överenskommelse, kallad Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), som nu utarbetas. Syftet med ACTA är i korthet att motverka piratkopiering av både mjukvaror och andra typer av produkter som faller inom området immaterialrätt.

Utformningen av ACTA är en process som hunnit pågå i över två år, innan en kopia av innehållet publicerades i april detta år.

”ACTA är ett trasigt resultat av en allvarligt störd process”, uppger det kritiserande American University-dokumentet. ”Vad som i början var ett relativt enkelt förslag i syfte att koordinera tullverksamheter, har formats om till ett heltäckande och komplext nytt internationellt regelverk för immaterialrätt och internetkontroll med allvarliga konsekvenser för den globala ekonomin och regeringars förmåga att uppmuntra och skydda allmänna samhällsintressen”, varnar dokumentet.

Samarbetsavtalet täcker, utöver rättigheter på internet, också in åtkomst till mediciner, internationell handel och regler för utvecklingsländer. ACTA, om det godtas, kommer att begränsa den individuella friheten och resultera i mer omfattande gränskontroller gällande piratkopierat material och falska produkter, uppger dokumentet.

Kritiken gäller enligt dokumentet i första hand själva processen, som måste öppnas upp och bjuda in fler intressenter än bara regeringar och ett fåtal representanter från näringslivet. ”Alla överenskommelser av denna storlek och omfattning måste baseras på en bred och meningsfull konsulterade process i det öppna och med en öppen fortgående åtkomst till den text som utarbetas”, säger dokumentet.

Representanter för White House Office of US Trade Representative, som deltar i utformningen av ACTA, har i skrivande stund inte uttalat sig om American University-dokumentet.