Kvantpunkter och nickel ska göra solcellerna bättre och billigare.

En lovande teknik för att framställa billiga och effektiva solceller bygger på användningen av kvantpunkter som ska fånga upp ljus från både det synliga och infraröda spektrat. Dagens kiselbaserade solceller har jämförelsevis svårt att fånga upp infrarött ljus.

Nu har de kanadensiska forskarna bakom tekniken med kvantpunkter lyckats göra de viktiga kontakterna som samlar ihop den elektriska strömmen billigare. Tidigare har guld använts, men forskarna har nu ersatt guldet med nickel.

- Bytet till nickel kan sänka den redan låga materialkostnaden i en cell med 40-80 procent, säger Lukasz Brzozowski som leder det fotovoltaiska forskningsprogrammet vid University of Toronto.

I dagsläget ligger omvandlingsgraden på fem procent men forskarna hoppas höja den till tio procent innan tekniken kommersialiseras. Upptäckten att kunna byta ut guldet mot nickel har nyligen publicerats i tidskriften Applied Physics Letters.