EMC-ägda Vmware lanserar en Springsource-märkt version av sin Hyperic-administrationsmjukvara. Hyperic har i version 4.4 utvecklats för utökad integration med Vmware Vcenter-plattformen i syfte att ge en mer heltäckande infrastrukturhantering och rapportering av statusen hos virtuella maskiner.

Vmware förvärvade Springsource under augusti 2009, några månader efter att Springsource förvärvat Hyperic och har sedan dess fortsatt att utveckla mjukvaran för integration med Vmwares övriga produktportfölj, inklusive Vcenter, Vpshere, ESX och ESXI.

Integrationen tar in Vcenter-information i Hyperic, vilket gör att mjukvaran kan bygga en informationsdatabas över Vsphere-baserade värdar och till exempel se vilka applikationer som virtuella maskiner kör. Via detta kan administratörer enligt Vmware snabbt felsöka och förhindra prestandaproblem hos maskiner som körs i både fysiska och virtualiserade infrastrukturer.

Hyperic 4.4 är också virtualiseringsmedveten. Till exempel kan mjukvaran avgöra om ett gästoperativ stängts av oavsiktligt eller om det avslutat sig själv normalt. Detta förhindrar falskt alarm och låter administratörer skala om applikationsinfrastrukturer utan att behöva ta hand om onödiga varningsmeddelanden, säger Vmware.

Andra funktioner är automatisk omstart av både gästoperativ och virtuella maskiner för ökad tillgänglighet och minskad börda för administratörer. I detta ingår också omfattande loggningar av allt som händer med maskinerna, till exempel konfigurationsändringar, ändringar av säkerhetsinställningar, statusen hos maskiner, prestandaförsämringar med mera, säger Vmware.

Springsource Hyperic 4.4 finns tillgänglig nu.