Mobilerna som kan väldigt mycket blir bara allt fler.

Under 2010 väntas hela 19 procent av alla sålda mobiler vara en smartphone, men färska siffror från ABI Research pekar på att 25-procentstrecket passeras redan 2013.

Symbian har länge varit det dominerande operativsystemet sett till antalet sålda telefoner och är så även hittills i år. Under årets andra kvartal har det sålts omkring 25,8 miljoner Symbian-telefoner. Android är den snabbast växande utmanaren och ligger på 11,3 miljoner sålda enheter under samma kvartal.

Nokia är fortfarande ohotad i topp som mobiltelefontillverkare med omkring 45 miljoner sålda enheter hittills i år, följt av Research in Motion och Apple med 22 respektive 17 miljoner sålda enheter. ABI Research vill dock poängtera att HTC och Motorola klättrat rejält på senare tid tack vare sina lyckade satsningar på sina Android-utrustade telefoner.

Analysfirman hävdar även att trenden går mot lite större enheter med en högupplöst skärm.

– Att skala ned storleken är inte längre intressant för många, säger Kevin Burden på ABI Research. Fler människor känner sig mer bekväma med telefoner som är av handdatorstorlek.

Definitionen av en smartphone är enligt ABI Research en mobiltelefon som kör ett högnivåoperativsystem så som Blackberry OS, Iphone OS, Android, Webos eller Symbian.

IDG News