Genom att vända och vrida på proteinstrukturen ska spelarna lösa det vetenskapliga pusslet Foldit.

För ungefär två år sedan skapade forskare vid University of Washington ett nytt projekt för att ta itu med knepiga biologigiproblem på molekylnivå. Resultatet blev spelet Foldit som i praktiken går ut på att spelare världen över ska försöka vika ihop en protein på rätt sätt. Poäng delas ut baserat på den interna energinivån i strukturen och spelarna kan jämföra sina framsteg med andra spelare på nätet.

I grunden handlar det hela om att forskare känner till alla beståndsdelar i ett protein, men kan inte lista ut hur de sitter ihop i en tredimensionell struktur. Superdatorer arbetar med detta problem dagligen, men saknar fortfarande människans förmåga att experimentera med nya oväntade kombinationer. Detta är varför utvecklarna tagit fram detta spel.

- Jag tror att designproblem är något som människan är bättre på än datorer, säger professor David Baker som bidragit med viktiga data till projektet. Människor är bra på att bygga saker, så jag förväntar mig att folk kan bli väldigt bra på att bygga proteiner för olika slags ändamål. Det är därför jag förväntar mig storslagna saker från Foldit.

Nu har den första rapporten publicerats i tidskriften Nature och som medförfattare står de drygt 57 000 Foldit-spelare som bidragit till resultatet. Det är första gången i som en spelcommunity står med som författare till en vetenskaplig artikel. Foldit finns till Windows, OS X och Linux.