Komplexa brottsutredningar där olika hypoteser pekar åt olika håll leder lätt till att brottsutredarna fastnar för ett spår och ibland undermedvetet letar efter bevisning som stöder just den hypotesen.

CIA-veteranen Richards Heuer pekade ut två problem. När brottsutredarna hittade bevismaterial som stärkte deras teori la de extra vikt vid just det bevismaterialet. Andra faran var att genom att lägga fokus på en hypotes så förbisåg utredarna det faktum att bevisningen även kan stärka andra hypoteser.

Heuer plockade fram ett system för att organisera information som hjälper analytiker att mer obektivt se på nytt material som tillkommer.

Mjukvaran som plockats fram, Analysis of Competing Hypotheses (ACH), kommer snart att släppas som öppen källkod enligt sajten http://www.competinghypotheses.org/