Det är hostingföretaget Rackspace som i ett pressmeddelande berättar att de samarbetar med Nasa och att teknik som finns i Nasas molnplattform Nebula kommer hamna i projektet Openstack.

Openstack är en molnplattform byggd på öppen källkod och som drivs i Rackspace regi. Syftet med projektet är att driva på innovationen och få fler inom den privata och offentliga sektorn att ta klivet till molnet.

För Nasas del handlar det om att få tillgång till kapacitet när den behövs:

– Dagens vetenskapliga beräkningar kräver allt större lagringskapacitet och prestanda som kan levereras allt eftersom den behövs. Vi skapade molnplattformen Nebula för att möta behoven hos våra tekniska och vetenskapliga forskare. Tack vare vår kombinerade erfarenhet av att bygga storskaliga molnplattformar och vår strävan att satsa på öppen källkod har Nasa och Rackspace en unik position att driva OpenStack-projektet, säger Chris Kemp, it-chef på Nasa.

Tekniken i Nasas molnplattform kommer att kombineras med Rackspaces molntjänster Cloud Files och Cloud Servers i projektet OpenStack.

Rackspace skriver att Openstack kommer innehålla flera typer av molntjänster däribland distribuerad lagring, baserad på Rackspace Cloud Files.

En skalbar motor där koden kommer från Nasas plattform Nebula ska lanseras senare i år.

Andra kändisar som medverkar i projektet är AMD, Citrix, Dell och Intel.

Projektet hittar du på http://openstack.org.