Amerikanskt "nödstopp" för internet kan bli verklighet.

Under våren 2009 lämnades ett lagförslag in till den amerikanska senaten som skulle ge Vita Huset och den amerikanska presidenten makt att stänga av delar av internet i en krissituation. Förslaget mötte hårt motstånd från både rättighetsgrupper och företag verksamma över internet och blev så småningom föremål för ny bearbetning.

Den nya versionen av förslaget, som presenterades för senaten senare samma år, har fått en mer positiv respons hos den senatskommitté som granskat dess innehåll. Kommittén har godkänt ett tillägg som innebär att den amerikanska presidenten måste få kongressens stöd för att deklarera en internetrelaterad krissituation som varar längre än 120 dagar.

Om förslaget godkänns hela vägen, i syfte att ge USA en mer aktiv förmåga att skydda sig mot cyberattacker, kommer det att innebära att landet etablerar ett myndighetsorgan kallat White House Office for Cyberspace Policy, samt säkerhetcentret National Center for Cybersecurity and Communications. Den senare verksamheten kommer i sådant fall att arbeta tillsammans med amerikanska företag för att utarbeta regelverk, praxis och krav för cybersäkerhet gällande elnät, telekommunikationsnätverk och liknande kritisk infrastruktur.

I förslaget ingår även att den amerikanska presidenten får vidta nödåtgärder för att skydda kritiska delar av internet, inklusive att ge ägare av it-infrastruktur (operatörer) order om att implementera nödåtgärder. Denna del tolkas av kritiker som ett slags ”nödstopp” som kan betyda att åtkomst till internet stängs ned.

Ett öppet brev, författat av 24 intressegrupper för privata och civila rättigheter, har nyligen också skickats till de politiker i USA som står bakom förslaget. I kritiken framkommer invändningar om att förslagets definitioner inte är tillräckligt tydliga, en ståndpunkt som även framfördes förra året. Utan bättre definitioner finns det en risk att ”kritisk infrastruktur” även innefattar ”delar av internet som amerikanska medborgare dagligen förlitar sig på för att bedriva åsiktsfrihet och för åtkomst till information”, uppger brevet.

Lagförslaget, som nu passerat den inledande granskningen av senatskommittén, väntar härnäst på omröstning hos senaten. Något datum för detta har ännu inte bestämts.