Snabbraderat med Wipe.

Elektronikjätten Toshiba lanserar en hårddiskfunktion man kallar Wipe, som i ett slag kan göra diskens innehåll oåtkomligt.

Wipe-funktionen i tillverkarens self encrypting drives (sed)-diskar gör det möjligt att snabbt radera känslig information innan enheterna kasseras eller används för nya ändamål. Funktionen säkrar också mot obehörig åtkomst orsakat av stöld eller borttappade enheter, säger Toshiba.

Tekniken bygger på att sed-diskarnas dekrypterande nyckel förstörs när enheterna stängs av. Tillverkarens första självkryperande disk lanserades under förra månaden. Den nya Wipe-funktionen kommer att ingå i framtida utgåvor av dessa hårddiskar enligt tillverkaren, som inte uppgivit någon tidsram för detta.

Tekniken kommer att finnas i hårddiskar för både stationära datorer och bärbara. Utöver användning i rena datorer har Toshiba även planer på att inkludera tekniken för lagringsenheter i kopiatorer och skrivare som hanterar känsliga dokument och bilder.