Webbmotorn webkit har sina rötter i KDEs kthml men har sedan koden bröt sig loss blivit betydligt snabbare och mer kompetent.

Från och med version KDE 4.5 kan du växla över till nyare Webkit men det är inte helt trivialt. Så här gör du:

Installera paketet kpart-webkit med kommandot: "sudo apt-get install kpart-webkit"

Öppna upp inställningarna för inbäddade tjänster med kommandot "keditfiletype text/html". Klicka därefter på "Embedding". Under "Services Preference Order" markerar du "WebKit (kwebkitpart)" och placerar Webkit i topp med knappen "Move Up".

Avsluta med att trycka "Apply" och därefter "Ok". Nu använder du Webkit som standard.

Prova gärna skillnaden mellan khtml och webkit genom att gå in på sajten http://acid3.acidtests.org/ med respektive webbmotor. Skillnaderna är enorma.