Relationsdatabaserna har varit det enda riktiga alternativet för företag under många år. De är väl strukturerade och robusta, och såväl utvecklare som administratörer har vant sig vid dem.

Men det är inte alltid som relationsmodellen är den mest lämpliga. För många transaktionsintensiva webblösningar har det blivit tydligt, och därför söker nu Facebook, Linkedin och andra molnföretag efter nya alternativ.

Bryter mot reglerna
Någon riktig definition av nosql finns inte, men begreppet omfattar i princip alla modeller som inte bygger på Ted Codds klassiska regelverk. De många varianterna är helt olika uppbyggda och inte kompatibla med varandra. En databas kan till exempel ha stöd för acid-egenskaperna (atomicity, consistency, isolation, durability), men behöver inte ha det. Den enda gemensamma nämnaren är avsaknaden av relationer.

I de flesta fall är det inte heller några nyheter under ytan. Produkterna bygger på beprövad teknik – ofta äldre än relationsmodellen – men är omformade för att bättre passa de nya behoven.

Den stora nyheten är i stället att många börjat använda alternativen. Emil Eifrem på Neo Technology ser att kunder både ersätter befintliga lösningar och bygger från grunden på deras grafdatabas.
– Vi ser intresse från en bred bas av olika typer av företag, och vi slår intresserekord varje ny månad, konstaterar han. Bättre, enklare, billigare


Fördelen med alla varianter är att det går att hitta en nischprodukt för nästan varje ändamål. Och eftersom de är specialiserade gör de jobbet bättre, enklare eller billigare än generella produkter.

Men nosql är inte bara anpassade lösningar. Meghan Gill på 10gen anser att MongoDB är en mer generell lösning som kan ersätta de stora drakarnas alternativ.

– Shutterfly har nyligen gått över till MongoDB från Oracle, säger hon som ett exempel.

Att relationsvarianterna ersätts helt och hållet är ändå sällsynt. Mer vanligt är att nosql-lösningar kompletterar traditionella system, som till exempel Memcached, en minnesdatabas som fungerar som en snabb cache framför en annan databas.

– Många tror att nosql betyder att man lämnar sql bakom sig, men det stämmer inte, säger webbentreprenören Jonas Lejon.
Allt fler flyttar ut på nätet och där har många nischprodukter en klar fördel. Det kommer dröja många år innan de traditionella relationsdatabaserna tappar toppositionen, men framtiden ser ändå ljus ut för fenomenet nosql.

NoSQL-topplistan 

Om du vill jobba med nosql är det Cassandra och Hbase som du ska lära dig, men även dokumentlager är populära bland arbetsgivarna. Källa: www.indeed.com
1. Cassandra (nyckel/värde)
2. Hbase (tabelldatabas)
3. MongoDB (dokumentlager)
4. CouchDB (dokumentlager)
5. Redis (nyckel/värde)

Källa: www.indeed.com