Det är i ett internt pm som Oracle förklarar sina avsikter med öppna versionen av Solaris, Opensolaris.

Opensolaris får stryka på foten och ge plats för Solaris 11. Framtiden är däremot inte helt nattsvart för utvecklare.

Oracle skriver att koden i Solaris 11 fortfarande kommer använda öppna licenser. Kod som redan är öppen kommer det inte bytas licens på.

Uppdateringar av Solaris kommer licensieras under öppna CDDL vilket betyder att en community kan snappa upp koden och införliva i en öppen distribution - men då inte med Oracles välsignelse.

Det kommer därför finnas grogrund för distributioner som baserar sin kod på Solaris, däribland initiativet Illumos som är en avknoppning på Opensolaris. Illumos kan använda uppdateringar från Oracle och på så sätt säkerställa binärkompatibiliteten.

Oracle skriver att de även fortsättningsvis kommer bidra till projekt uppströms. Gnome X11, IPS, Apache, Openssl, Perl är projekt som Oracle lyfter fram.

En gratis utvecklarversion kallad Solaris 11 Express kommer till slutet av året. Koden i Solaris 11 Express kommer succesivt byggas på för att lanseras som Solaris 11 under nästa år.

Hela det interna memot hittar ni på Opensolaris epostlista.