Mätningar av laserstrålar blir en enkel match tack vare denna återanvändningsbara glasskiva. Bild: Gary Meek, Georgia Tech Research Institute.

Den amerikanska militären har länge försökt framställa riktiga laservapen och börjar nu närma sig produkter som kan användas i fält.

Nu har forskare vid Georgia Tech Research Institute tagit fram ett system som kan mäta både kraft och energidistribution i laserstrålar på ett effektivt sätt, vilket tidigare varit en svårighet i sammanhanget. Metoden går ut på att använda en särskild glasplatta som tål den energi som passerar, utan att själva laserstrålen påverkas.

- Högenergilasern levererar sin energi till en liten punkt på målet, endast några centimeter i diameter, men intensiteten är så kraftig att den kan smälta stål, berättar David Roberts vid GTRI. Målet var att skapa en metod för att uppskatta hur många watt som träffar en särskild punkt, samt se hur energidistributionen förändras över tid för att optimera lasern.

Laserstrålens profil på glasskivan fångas upp av en kamera, vars bilder analyseras och ange styrkan mer än 100 gånger i sekunden, var som helst inuti strålen. Metoden anges vara betydligt mer effektiv och kostnadseffektiv jämfört med tidigare tekniker.

Prototyper har testats av militären med en laser på 50 kilowatt, där 10 000 watt uppmätts per kvadratcentimeter utan att glaset tagit någon skada.

Om glaset kommer att användas av andra än militären är ännu oklart, men definitivt en möjlighet.