Att utnyttja det så kallade datormolnet blir allt vanligare inom många olika områden. Inte minst när det gäller direkt datalagring har intresset ökat markant under de senaste åren. Fördelarna är att det i vissa fall kan ge en lägre kostnad samt en förbättrad skalbarhet, men om man inte har tillräckligt med bandbredd mot sin tjänsteleverantör så kan det däremot ha en negativ effekt på användarvänligheten. Det optimala är att användaren inte märker någon skillnad om en fil ligger på en lokal server eller om den huserar på en enhet som finns placerad flera hundra mil bort.

Antalet tjänsteleverantörer som vill slå sig in i nischen ökar hela tiden. I dagsläget erbjuder ett flertal jättar samt en mängd mindre aktörer ett brett utbud av tjänster för dig att välja mellan. I vår översiktsguide över direktlagringstjänster i datormolnet har vi inkluderat en minst sagt blandad skara med alternativ som fungerar för allt i från det lilla enmansföretaget till mellanstora och stora företag med behov av att snabbt kunna utöka lagringsutrymmet med flera terabyte, eller till och med petabyte.

Du tycker kanske att det saknas en del leverantörer i den här guiden. Kanske är det så att vi har missat någon, men det är också att många leverantörer har valt att inte satsa på Sverige eller så har de helt enkelt inte hunnit med att lansera sina tjänster i vårt land. Till den skaran hör exempelvis Verizon, McAfee, Livedrive (kommer eventuellt till Sverige under hösten), Zetta och Hitachi (lanseras också under hösten).


kommentar
Självklart får du gärna tipsa i kommentarfältet om det är någon tjänst som du vill rekommendera och som vi inte haft med.


Direktlagringstjänster ska för övrigt inte förväxlas med tjänster som bara erbjuder säkerhetskopiering. Vissa leverantörer har båda typerna av tjänster, och därför gäller det att du verkligen kollar upp en tjänst innan du tecknar ett abonnemang. Tjänster som ger en så kallad arkivplats är ytterligare en variant i sammanhanget, och vissa av tjänsterna som är med i den här guiden balanserar på gränsen mellan arkivering och direktlagring.

Läs mer om molnet på vår specialsida här.

Vanligt med säkerhetskopiering i molnetStorage as a service som kan förkortas både saas (förkortningen används även för software as a service) och staas är det samlade begreppet för olika typer av datalagring i molnet, och i grund och botten går det helt enkelt ut på att en leverantör hyr ut en viss mängd lagringsutrymme till ett företag som företaget i fråga sedan kommer åt via internet. Vanligen handlar det dock om att utrymmet enbart används för säkerhetskopiering, och inte för direktlagring av filer i realtid som de tjänster som finns med i guiden här är anpassade för.

Utbudet av tjänster som erbjuder säkerhetskopiering över nätet är betydligt större än när det gäller tjänster för direktlagring, och förklaringen till det är att det helt enkelt är betydligt enklare att erbjuda en sådan tjänst eftersom det inte finns samma krav när det gäller exempelvis prestanda och snabb åtkomst. Fördelarna med säkerhetskopiering i molnet är desamma som för direktlagring, det vill säga att det finns pengar att spara samtidigt som säkerheten sannolikt blir högre (åtminstone för mindre och mellanstora företag som kanske inte har råd med egna säkerhetslösningar). Dessutom slipper företaget som hyr in tjänsten slösa dyrbart utrymme på egen lagringsutrustning.

Rent praktiskt fungerar säkerhetskopiering som molntjänst på ungefär samma sätt som intern säkerhetskopiering. Företaget tecknar först ett SLA-avtal (service level agreement) där man kommer överens med tjänsteleverantören om bland annat lagringspriset per gigabyte och hur mycket data som ska tankas över varje månad. Kopieringsarbetet hanteras sedan av särskild mjukvara som exempelvis Commvault Simpana som för övrigt även tar hand om traditionell säkerhetskopiering till interna servrar.
Sida 1 / 2

Innehållsförteckning