Finns det rena prestandaförbättringar som kan motivera en uppgradering till Office 2010, eller handlar det mest om nya funktioner? Det är svårt att mäta om användarna upplever att de arbetar snabbare i den nya miljön, men TechWorld har gjort ett försök.

Om du är på gång att installera eller uppgradera till Office 2010, missa då inte vår andra artikel:


Office 2010 ställer krav på it-avdelningen

 Vi testade att utföra normala korrigeringar i tre dokument i Word, Powerpoint respektive Excel i både Office 2007 och 2010. I Excel kunde vi inte se någon som helst skillnad i snabbhet, medan vi i Word mätte upp en tidsbesparing på 35 procent och i Powerpoint på 36 procent.

För att stämma av om vårt icke statistiskt säkerställda testfall har någon relevans har vi jämfört med vad Forrester Research har fått fram i sin undersökning ”The Total Economic Impact of Microsoft Office 2010”. Analysen har beställts av Microsoft och den bör tolkas i det ljuset.

Forrester genomförde kvalitativa djupintervjuer, och vi räknade om så att data överensstämmer med våra egna förutsättningar (100 anställda, ett års sikt, OL-licens). Forrester kommer fram till knappt ett års återbetalningstid för inköpet av Office 2010 om man räknar bort grupp fyra, funktioner ”man inte kan leva utan”. Inklusive denna grupp hamnar man på cirka fyra månader, medan vi i vår beräkning hamnade på knappt ett halvår. Vi ser detta som en bekräftelse på att resultatet av vårt test är rimligt. Men vad är det då som gör Office 2010 så smidigt?

Scenario
Vi har undersökt vad Office 2010 kan innebära för det medelstora företaget som i dag använder Office 2007. För att kunna bedöma en eventuell tidsbesparing skrev vi ett testfall där en medarbetare skulle redigera en Word-fil, en Powerpoint-fil och en pivottabell i Excel.

 • I Word skulle ett stycke flyttas, vissa skärmdumpar snyggas till och vissa bytas ut, ett ord som använts genomgående i dokumentet skulle bytas mot ett annat, samt en rubrik-nivå skulle ändras.
 • I Powerpoint behövde ett antal bilder bytas i presentationen, ramar sättas på vissa bilder samt ändra ett namn globalt i hela dokumentet.
 • I Excel har vi en stor fil med det senaste årets dagshistorik för SP500-aktierna, vilket innebar 123 102 rader. Medarbetaren ska uppdatera dagsvolymen med 15 procent för samtliga rader för att ta fram en ny prognos. Sedan ska pivottabellen med linjediagram uppdateras med dessa nya siffror.
 • I samtliga testfall ingår att både öppna och stänga programmen.
 • Vi har också testat hur många systemprocesser som startas i Word, Excel respektive Powerpoint. Vi öppnade två mindre filer, två medelstora och en tung fil i respektive program och stängde därefter filerna en och en med den tyngsta filen sist.

Samma snitt överallt


Redan i Office 2007 förändrades stora delar av användargränssnittet. Nytt för 2010 är att gränssnittet nu gäller samtliga applikationer i programsviten och att flikarna går att skräddarsy.

Den runda knappen uppe i vänstra hörnet är borta. Under Arkiv-fliken hittar du i stället en mängd praktiska menyalternativ – Behörigheter, Delning, Versionshantering, Förhandsgranskning och Spara och skicka, den sistnämnda med många alternativ för att konvertera dokument. Du kan till exempel konvertera till pdf utan att ha Adobe Acrobat installerat (en stor kostnadsbesparing), och pdf:en kan direkt läggas i ett mejl (en bra tidsbesparing). Du kan också lägga upp på webben eller skicka till Sharepoint.

En nyhet i flera Office 2010- program är förhandsgranskning vid inklistring. Det fungerar lite olika beroende på program, men tanken är densamma. Du ser hela tiden vad du gör – innan du gjort det. Du slipper med andra ord testa, ångra, testa igen och så vidare. En klar tidsbesparare.

En annan nyhet är mini-översättaren. Om du har ett dokument med text på ett språk som du behöver få översatt kan du starta mini-översättaren, markera textavsnittet och få en översättning – även till svenska. Den text som vi testade skulle inte vinna något litterärt pris, men den blev fullt begriplig.

Mini-översättaren. I den översta rutan väljer du det språk som du
vill översätta till. I de undre väljer du käll- och målspråk. Därefter aktiverar du miniöversättaren.


Den svenska översättningen är inte helt korrekt, men fullt begriplig.

En helt ny plattform


Office 2010 innebär en plattformslansering. Förutom att kunna arbeta med dokumenten i datorn kan du lägga upp dem i molnet eller plocka fram dem i mobilen. För att företag ska kunna använda onlinefunktionerna Web Apps behövs som minst gratisversionen Sharepoint Foundation och SQL Server 2008 R2. Som privatperson kan du däremot köra Web Apps direkt, förutsatt att du har ett Windows Live-konto.

En brist är att det bara är telefoner med Windows Mobile 6.5 som kan använda Office 2010, men det lär även vara på gång för Nokia. Från Iphone får du gå via telefonens webbläsare.

Vilket officeprogram använder du huvudsakligen?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Tillverkare: Microsoft
Kontakt: www.microsoft.se
Minimikrav:

 • Processor: 500 MHz
 • Arbetsminne: 256 MB (512 MB för grafikfunktioner)
 • Hårddisk: 3 GB
 • Skärmupplösning: 1024 × 576

Prestanda 30 av 30
Funktionalitet
30 av 30
Kompatibilitet 7 av 10
Webbfunktionalitet 7 av 10
Pris 7 av 10
   
Totalt 84 av 100

Toppklass

Office-
modul
Tid
2007
Tid 2010 Tids-
diff.
Tids-
diff.
Word 17:38 11:30   06:08 35%
Powerpoint   12:22 07:56  04:26   36%
Excel: Sekundsnabbt i båda fallen.

Tidsbesparing i genomsnitt: 35 %

För att testa prestanda valde vi tre tunga filer som vi utförde och klockade ett antal fördefinierade förändringar av

 • en 87-sidig Word-fil med många bilder (11,5 megabyte)
 • en 21-sidig animerad Powerpoint-fil (10,5 megabyte)
 • en Excel-fil på 123 102 rader med pivottabell (1,5 megabyte)

Dessutom undersökte vi med hjälp av Processexplorer hur många trådar som startas när man öppnar olika stora filer i respektive program i sviterna.

Testerna genomfördes på en pc med 64-bitars Windows 7, 8 gigabyte arbetsminne och en Intel Core i7-processor på 2,8 gigahertz samt ett grafikkort av typen Nvidia Geforce GTX 285.

Kontorsalternativ till Microsoft Office 2010:

 • Google Docs webbtjänst
 • Lotus Symphony program
 • Microsoft Windows Live Skydrive webbtjänst
 • Oracle Open Office program
 • Softmaker Office program
 • Thinkfree My Office webbtjänst
 • Thinkfree Office program
 • Ulteo Openoffice webbtjänst
 • Wordperfect Office program
 • Zoho webbtjänst