Fina filter och finesser


En kul nyhet i Excel kallas Sparklines. Det är små encelliga diagram som du kan infoga i anslutning till en tabell för att tydligare åskådliggöra informationen. Diagrammen kan göras som linjer, staplar eller maximum/minimum.

Pivottabellerna känns igen från Office 2007, men man har tillfört finessen Slicers som enkelt låter dig filtrera data. Vi har inte kunnat uppmäta någon skillnad i tid i bearbetningen av stora pivottabeller i 2010 jämfört med 2007. Däremot lanserar Microsoft en ny funktion i Office 2010, Powerpivot, som man installerar som tilläggsprogram. Du hämtar in grunddata via Powerpivot och kan sedan bearbeta det i Excel i till exempel pivottabeller eller diagram. Poängen med Powerpivot är att alla data hålls i arbetsminnet, så att bearbetningarna går blixtsnabbt även mot avlägsna servrar. Man kan plocka in miljontals rader data från flera olika Excel-filer, databaser och andra källor samtidigt.Här valde vi området B2–E14 och infogade Sparklines i form av en linje där högsta och lägsta värde markeras med punkter i avvikande färg.

Powerpoint - nu online


I Powerpoint finns flera nya presentationsteman för att snabbt skapa en elegant presentation.

Det har tidigare varit ganska komplicerat att lägga in filmsnuttar, men nu kan du bland annat korta ned och göra in- och uttoningar. Du kan även infoga filmer som ligger på webben, förutsatt att du har Adobe Flash installerat och kör på 32-bitarsversionen av Office 2010.

Vårt test att ändra ett dokument i både Powerpoint 2007 och 2010 visade på en prestandaförbättring på hela 36 procent. Det är åter fram-förallt navigeringen, skärmdumparna och bildbehandlingen som var avgörande för resultatet.

Du kan numera spara en Powerpoint-presentation som film och skicka den via e-post eller lägga upp den på webben.

Ett alternativ är att sända presentationen över internet, vilket kräver ett Windows Live ID. När presentationen laddats upp får du en länk som kan skickas ut till publiken. Det kan vara ett bra komplement till en telefonkonferens.

Excel belastar fortfarande


I Word 2010 håller sig antalet systemprocesser ganska konstant ända tills en mycket bildtung fil öppnas. Då ökade antalet processtrådar från i snitt 18 till 32. När två dokument stängts igen återgick antalet trådar till normalvärdet. I Word 2007 sköt däremot antalet trådar i höjden redan vid första öppnade filen och låg sedan på en konstant hög nivå.

I Powerpoint 2010 var antalet trådar runt 15 tills ett dokument med en inbäddad filmsnutt öppnades. Då gick siffran upp till 39. Så snart en mindre fil stängts minskade antalet trådar och låg sedan kring 23. I Powerpoint 2007 steg antalet trådar snabbare. Vid fil nummer två var vi uppe i 29, för att toppa på 53 när filmpresentationen öppnades. Efter två dokumentstängningar var antalet trådar nere i 25 igen.

I Excel 2010 låg antalet processer konstant oavsett vilka och hur många filer som öppnades. Först när vi startade Powerpivot ökade antalet trådar från 31 till 58. Därefter låg alla trådar kvar även när samtliga filer stängts och enbart det tomma programmet var öppet. Här verkar Microsoft ha mer arbete att göra.

I Excel 2007 ökade antalet processer redan vid första lilla filen, men låg sedan konstant kring 45 trådar. Eftersom Powerpivot inte finns för 2007 utgick den delen av testet här. Vid första filstängningen minskade antalet trådar med cirka 15 för att sedan ligga konstant.

Generellt sett har trådhantering i Office förbättrats – enbart mycket tunga filer får processantalet att skjuta i höjden. Undantaget är Excel, som redan i viloläge använder 29 processer jämfört de båda andra programmens 11. Excel släpper heller inte trådarna när filerna stängs.

Office 2010 Excel
I Excel får du en mängd inklistringsalternativ: formatering, tal, värden, utan kantlinjer eller som bild. Vi valde det senare alternativet, och vred bilden lite så att det syns tydligt att det inte längre är en tabell.
Vilket officeprogram använder du huvudsakligen?
Det är inte längre tillåtet att rösta.

Fakta

Tillverkare: Microsoft
Kontakt: www.microsoft.se
Minimikrav:

 • Processor: 500 MHz
 • Arbetsminne: 256 MB (512 MB för grafikfunktioner)
 • Hårddisk: 3 GB
 • Skärmupplösning: 1024 × 576

Prestanda 30 av 30
Funktionalitet
30 av 30
Kompatibilitet 7 av 10
Webbfunktionalitet 7 av 10
Pris 7 av 10
   
Totalt 84 av 100

Toppklass

Office-
modul
Tid
2007
Tid 2010 Tids-
diff.
Tids-
diff.
Word 17:38 11:30   06:08 35%
Powerpoint   12:22 07:56  04:26   36%
Excel: Sekundsnabbt i båda fallen.

Tidsbesparing i genomsnitt: 35 %

För att testa prestanda valde vi tre tunga filer som vi utförde och klockade ett antal fördefinierade förändringar av

 • en 87-sidig Word-fil med många bilder (11,5 megabyte)
 • en 21-sidig animerad Powerpoint-fil (10,5 megabyte)
 • en Excel-fil på 123 102 rader med pivottabell (1,5 megabyte)

Dessutom undersökte vi med hjälp av Processexplorer hur många trådar som startas när man öppnar olika stora filer i respektive program i sviterna.

Testerna genomfördes på en pc med 64-bitars Windows 7, 8 gigabyte arbetsminne och en Intel Core i7-processor på 2,8 gigahertz samt ett grafikkort av typen Nvidia Geforce GTX 285.

Kontorsalternativ till Microsoft Office 2010:

 • Google Docs webbtjänst
 • Lotus Symphony program
 • Microsoft Windows Live Skydrive webbtjänst
 • Oracle Open Office program
 • Softmaker Office program
 • Thinkfree My Office webbtjänst
 • Thinkfree Office program
 • Ulteo Openoffice webbtjänst
 • Wordperfect Office program
 • Zoho webbtjänst