Nätverksstandarden 802.11n erbjuder snabba och pålitliga nätverksanslutningar utan sladdar.

Den trådlösa standarden 802.11n godkändes fullt ut förra sommaren och har sedan dess vuxit enormt på företagsmarknaden. Främst handlar det om att skolor anammat nya accesspunkter för att tillhandahålla goda anslutningsmöjligheter för studenter på språng, där de fasta ethernetuttagen samtidigt börjat avvecklas. Sjukhus har även tagit till sig tekniken på bred front.

– Tillverkare av trådlös nätverksutrustning för företag arbetar vidare på spektrumhantering och andra funktioner inför 2011 för att skapa ett självanpassande och självreparerande trådlöst nätverk, berättar Gartners Paul Debeasi för vår systertidning Network World. Tanken är ett trådlöst nätverk som fungerar som ett trådbundet avseende prestanda och pålitlighet.

Analysfirman IDC rapporterar att det under hela 2009 skeppades 520 400 trådlösa 802.11n-accesspunkter i Nordamerika. Detta kan jämföras med att det hittills i år redan hunnit levereras 422 300 enheter. IDC rankar de fem största leverantörerna baserat på leveranser och intäkter i denna ordning: Cisco, Aruba, Meru, Motorola och HP.

Men för att dra bäst nytta av 802.11n krävs ett välkonfigurerat nätverk, vilket inte alltid är det enklaste att uppnå. Trafiken är hög och sedan tillkommer eventuella störningsskällor. Flera leverantörer har därför byggt in funktioner för spektrumanalys och trafikhantering i sina accesspunkter.

Testföretaget Veriwave har dessutom släppt dokumentet Wifi Pre- and Post-deployment Verification Best Practices Guide, som fokuserar på just trådlösa nätverk i företagsmiljö. Här erbjuds testplaner och utvärderingskriterier baserat på företagets egna erfarenheter när det gäller trådlös utrustning i existerande nätverk.

Dokumentet ska ge nätverksadministratören en mer verklighetstrogen uppfattning om hur viss utrustning kommer att fungera i en viss miljö