Ännu inget för rymden, men forskare kan nu flytta partiklar med en ihålig laserstråle.

En grupp forskare vid Australian National University har lyckats flytta partiklar över i sammanhanget långa avstånd med hjälp av en specialutformad laserstråle. Hittills har forskarna flyttat partiklar upp till en och en halv meter med sin laserstråle.

Dragstrålen fungerar dock tyvärr inte i rymden, vilket antagligen är vad de flesta associerar med så kallade tractor beams. Praktiska användningsområden anges i stället vara konstruktionen av små maskiner och elektroniska komponenter.

Laserstrålen är ihålig och fångar ljuskänsliga partiklar i en så kallad mörk kärna. Omkringliggande krafter som gravitation och luftströmmar får partiklarna att komma i kontakt med laserstrålen, vilket leder till en liten rörelse som kallas photophoretic force som tar partikeln tillbaka till mitten av laserstrålen. Partiklarna kan därefter flyttas upp och ned längs denna kanal.

Förutom att konstruera och dirigera nanopartiklar i luften hävdar forskarna att som leds av professor Andrei Rode att tekniken kan användas för att hantera farliga ämnen utan att ta i dem.