Sunspider, V8 och Dromaeo är webbaserade prestandatester som ofta används för att visa vilken webbläsare som är snabbast.

Mozilla Foundation tycker att testerna inte är tillräckligt realistiska och inte speglar de arbetsmoment som en webbläsare är sämst på.

Nu släpper Mozilla sitt eget prestandatest "Kraken" som bland annat testar avancerad bildhantering, ljudhantering, behandling av indata och kryptering/dekryptering. Alla områden som användare sagt sig vara i behov av för att kunna bygga mer avancerade applikationer i webbaserad form.

Testet består av 15 moment som körs tio gånger för att plocka ut ett medelvärde. Testet tar flera minuter att genomföra.

Rob Sayre på Mozilla skriver att Firefox 4 är för närvarande hela 2,5 gånger snabbare än Firefox 3.6 på Kraken 1.0.

När vi körde testet på Google Chromium 6.0.472 på en Intel Core i5 2.27 gigahertz fick vi resultatet 17296.4 millisekunder.

Vad får du för resultat, på vilken webbläsare och på vilken maskinvara? Lämna en kommentar. Testet hittar du på http://krakenbenchmark.mozilla.com/