Det är på Mandrivas epostlista som över tio Mandriva-utvecklare på kort tid meddelat att de nu lämnar Linuxdistributionen.

Kvar är bara ett tomt skal, eller som utvecklaren Fabrice Facorat väljer att beskriva det i ett inlägg:

- Installations-teamet: tomt
- KDE-teamet: tomt
- Gnome-teamet: nästa tomt
- Mandrivaverktyg: ??? Över hälften är borta.

"Mandriva som en verklig distribution är död!"

Mandriva har sedan lång tid tillbaka dragits med ekonomiska problem vilket gjort att företaget sett sig tvingat att vidta åtgärder.

Enligt bloggen "Frederik's blog" är det Mandrivas val att stänga dotterbolaget Edge-IT som gjort att utvecklarna nu sett sig om efter nya jobb.

Läs hela inlägget här.