Om du inte redan har uppgraderat till Office 2010 är det troligt att du planerar ett sådant projekt inom kort. Förutom att själva produkten har förändrats i ett användarperspektiv finns en hel del att tänka på för it-avdelningen.

Läs vårt test av Office 2010 ur ett användarperspektiv:

Spara tid med Office 2010

Man kan dela in arbetet i två steg. Dels ska du kontrollera kompatibilitet med tidigare versioner av produkten och det gamla dokumentformaten, dels måste du förbereda hur utrullningen ska ske. Här tillkommer också vissa nya steg, som till exempel aktivering av produkten, något som är nytt i Office 2010 (som har versionsnummer 14, eftersom nummer 13 hoppades över av vidskepliga skäl).

För att säkerställa att allt kommer att fungera väl efter en uppgradering till Office 2010 har Microsoft skapat tre olika kontrollverktyg – OCCI, OEAT och OMPM. Office Code Compatibility Inspector (OCCI) installeras på en klient som redan har Office 2010 inlagt, och efter det kan man på den klienten gå igenom ett gammalt dokument och leta efter egenskaper i det som skulle kunna ge bekymmer när man vill använda det i Office 2010.

Verktyget går igenom VBA-kod och genererar automatiskt kommentarer i koden om det hittar något som misstänks kunna ge oss problem.

Office Environment Assessment Tool (OEAT) kontrollerar de addiins som vi vill använda. Det lyssnar också efter tredjepartsprodukter som anropar och använder Office-produkterna för sin egen funktion. Det kan antingen göra en lokal kontroll eller köras via ett inloggningsscript. Resultatet rapporteras tillbaka i form av xml-filer som sedan kan sammaställas och analyseras med samma vertyg.

Det tredje verktyget är Office Migration Planning Manager (OMPM), som söker igenom dokument för Access, Word, Excel, Powerpoint och Visio för att upptäcka problem som kan uppstå när dokumenten ska öppnas i Office 2010. OMPM körs via script och kan leta igenom filservrar eller lokalt ute på klienterna. Resultatet importeras i en SQL Server-instans och du drar sedan rapporter ur databasen med hjälp av Access.

De här verktygen är mycket viktiga eftersom en hel del har förändrats i Office-paketet och det är inte roligt att i efterhand upptäcka att många dokument ser konstiga ut och få bekymmer med VBA-kod och macron.OCCI (Office Code Compatibility Inspector) går igenom dokumentet på djupet och kontrollerar om några problem uppstår när det ska an-vändas i Office 2010.OMPM (Office Migration Planning Manager) kan leta igenom stora mängder dokument på filservrar och rapporterar om några problem kan uppstå när dokumenten ska öppnas i Office 2010.


   

OEAT (Office Environment Assessment Tool) kontrollerar att add-ins och tredjepartsappli-kationer som använder Office på klienterna kommer att fungera efter en uppgradering.

Olika vägar till kontoret


Det finns flera olika sätt att göra Off-ice 2010 tillgängligt för användarna. (Du kan läsa mer om det i tabellen nedanför, men det finns också en hel del gemensamma delar.) Det finns två olika sätt att påverka hur installationen ska gå till och vilka delar som ska installeras. En styrfil vid namn config.xml används bland annat för att ange var installationen ska ske och hur mycket användaren själv ska kunna påverka den, eller om Office ska installeras helt i bakgrunden utan att det syns något alls av vad som pågår.

installationssätt av office 2010

Om du har tillgång till volymlicensversionen av Office 2010 kan du köra installationsprogrammet med växeln ”/admin”. Du kommer då in i OCT (Office Customisation Tool) och kan ange en mängd olika parametrar för hur installationen ska genomföras och vilka inställningar som ska gälla för användare från start.

I volymlicensversionen av Office 2010 kan man starta installationsprogrammet i ett speciellt läge som ger möjlighet att justera installationen. Resultatet blir en mps-fil som placeras i uppdateringsmappen.

Config.xml innehåller information gör att du kan installera Office 2010 utan någon inblandning av användaren. Innehållet överlappar till viss del med den msp-fil som du skapar med OCT (Office Customization Toolkit).

Äntligen fler konton


En nyhet här är att man kan ange flera Exchange-e-postkonton för Outlook 2010 i en och samma profil. Äntligen! OCT genererar en msp-fil som placeras i en mapp som heter Updates och styr därmed installationen av produkten. Här placerar du också alla patchar till Office 2010, så att de appliceras vid installationstillfället.

Du måste också planera för aktivering av produkten. Använder du Vista eller Windows 7 i dag är det möjligt att du redan har en aktiveringsserver på plats i nätverket. Då behöver du bara installera aktiveringsfunktionen för Office 2010 på den servern, så kommer produkten att hitta den via srv-poster i din dns. Detta förutsätter att du har kms-nycklar via ditt licensavtal. I annat fall, om du har mak-nycklar, måste varje installation aktiveras direkt mot Microsoft, eller så använder du mak-proxy-funktionen i din aktiveringsserver. För att fortlöpande styra hur Office 2010 ska vara konfigurerat kan du ladda hem .admx-filer från Microsoft och installera på din dc. Du kan därefter använda gpo som vanligt för att konfigurera klienterna.

Office 2010 finns även som 64-bitars utgåva. Det är främst Excel som har nytta av den större adressrymden, och du kan räkna med en del problem i add-ins och VBA-kod som inte är kompatibel med den versionen.

Om du har ett Microsoft Live-ID kan du också gratis öppna ett Skydrive-konto och få 25 gigabyte gratis lagringsyta där du också har tillgång till webbaserade versioner av Office 2010 (Web Apps). Testa det! Sharepoint 2010 har också möjlighet att aktivera Office Web Apps om man vill ha samma lösning internt.

Office 2010 måste aktiveras efter installationen. An-tingen aktiveras produkten över internet mot Microsoft, eller också installeras en lokal kms-server. Här är vi mitt i installationen av en lokal kms.

Eftersom man inte kan använda den normala funktionen i gpo för installationen måste man använda script. Det här är ett exempel på ett script som installerar Office 2010 på en dator när den startar.

Några problem finns kvar


Vi har också några frågetecken angående Office 2010. Varför kan produkten inte installeras med gpo på traditionellt sätt? Varför kan man inte styra Outlook Anywhere-inställningar med gpo? Vi hoppas att Microsoft ordnar till de här punkterna snarast.

"För att du ska lyckas med din övergång till Office 2010 krävs planering."

För att du ska lyckas med din övergång till Office 2010 krävs noggrann planering. Testa framför allt dina dokument och din klientmiljö, och använd sedan ett av de olika installationssätten, eller en kombination av olika sätt. Om du har tillgång till alla verktyg helt gratis via internet finns inga bortförklaringar – det är hög tid att ladda hem och påbörja en pilotinstallation redan nu!

Fakta

Hur påverkas it-avdelningen av nyheterna i Office 2010? TechWorld ställde frågan till Per Hedberg, produktmarknadschef för Microsoft Office och Business Productivity Online Suite.

Förbättrad säkerhet
– I Microsoft Office 2010 finns en mer noggrann kontroll av Office-filer och en ökad tydlighet för slutanvändare, utan att kompromissa med enkelheten. Många it-avdelningar har svårigheter att tillfredställa de affärsbehov som finns då säkerhet får stå före produktivitet. En rad nya säkerhetskontroller i Microsoft Office 2010 gör det enklare för it-avdelningen att sätta upp ett bra skydd mot hot och samtidigt bibehålla medarbetarnas produktivitet.

Förbättrade verktyg för att analysera in-stallerade Office-applikationer
 – Utvärdering av kompatibilitet med till exempel befintliga Office-filer och add-ins är en viktig del av implementering av Office 2010. En del av bedömningen består av att se över filformat och file shares mellan olika
Office-versioner (inklusive 32- och 64-bitsversioner) och applikationernas kompatibilitet.

Mobilitet och bättre möjligheter att jobba var som helst
– Office 2010 ger en produktiv användarupplevelse oavsett om du arbetar från en dator, från en mobil-telefon eller via webbläsare.

 • gpo, group policy object
  Funktion i katalogtjänsten som låter dig centralt styra inställningar för en stor mängd datorer och användare.
 • kms, key management server 
  Dator på det interna nätverket som operativ-system och applikationer aktiveras via för att garantera att de inte är piratkopior. Kräver en speciell serienyckel från Microsoft.
 • mak, multiple activation key 
  Denna typ av serienyckel används för att aktivera ett operativsystem eller en applikation direkt mot Microsofts aktiveringstjänst.
 • OCT, Office Customization Toolkit 
  Produkt som ingår i volymlicensversionen av Office 2010 som gör att du kan skapa msp-filer för att styra installationens innehåll.
 • VBA, Visual Basic for Applications 
  Inbyggt programmeringsspråk i Office-produkterna som låter dig skapa egna applikationer inuti dem.
 • Xml, extensible markup language 
  Standard för att strukturera innehåll i textfiler. Strukturen påminner om html, men kan användas till mycket mer än bara webbaserade ändamål.