Med ovanstående kombination ska svarstiderna i datacentret minska rejält.

Mellanox Technologies och Arista Networks meddelar att en kombination av deras utrustning kan sänka svarstiderna i datacentrets nätverk rejält.

Resultatet sägs vara en bibehållen svarstid på fyra mikrosekunder vid upp till 100 000 meddelanden per sekund. Skruvas antalet transaktioner upp till en miljon meddelanden per sekund blir svarstiderna sex mikrosekunder. De låga svarstiderna står sig även då antalet multicast-grupper ökas från 1 till 1000.

Den perfekta kombinationen ska enligt företagen vara Mellanox nätverkskort ConnectX-2 EN utrustade med en RoCE-tilläggsadapter (RDMA over Converged Ethernet), tillsammans med en 10 gigabit ethernetväxel ur Aristas 7100-serie. Nätverkskorten stödjer dessutom 40 gigabit ethernet vilket rustar dem bra för framtida uppgraderingar.

Finansbranschen är en självklar målgrupp, likaså storföretag. Lösningen har visats upp under en HPC-mässa för finansmarknaden i New York den 20 september.