Välriktade laserstrålar ser till att molekylerna saktar ned.

Kvantdatorer väntas kunna leverera långt bättre beräkningskraft än dagens datorer, förutsatt att vi lyckas bygga dem.

I dagsläget används individuella eller artificiella atomer för att skapa de kvantbitar som används i kvantprocessorer, men egentligen är ingen lösning optimal.

- Det är lite av ett Guldlock-problem, säger David DeMille som leder en forskargrupp vid Yale University. Artificiella atomer kan vara för stora och individuella atomer för små. Molekyler bestående av några få olika atomer kan vara precis lagom.

För att molekylerna ska vara användbara som kvantbitar måste de kunnadock kunna kontrolleras, vilket forskarna nu lyckats göra med hjälp av laser. Individuella atomer har sedan tidigare kunnat kylas med laser, men detta är första gången det kan göras med molekyler.

Kyleffekten uppstår när molekylerna bombarderas med fotoner från flera laserstrålar, vilket gör att de slumpmässiga rörelserna i molekylerna saktar in. När rörelserna är i stort sett obefintliga motsvarar det temperaturer nära den absoluta nollpunkten.

Forskarna tror att laserkylda molekyler kan leda till en hel rad nya vetenskapliga och tekniska framsteg, precis som laserkylda atomer tidigare gjort i atomur och navigationsutrustning. Metoden har publicerats i tidskriften Nature.