Ska du skicka video på den brittiska landsbygden kan en brevduva vara det bättre valet.

Begreppet bredband är en rätt lös definition, inte bara här i Sverige. Den brittiska internetleverantören Timico ville lyfta fram problemet på ett tydligt sätt och gjorde det i form av ett reklamstunt.

Timico lät därför helt sonika en brevduva tävla med det lokala bredbandet om vem som snabbast kunde ta en 300 megabyte stor videofil från en plats till en annan.

Överföringen sattes igång över en uppkoppling som sades erbjuda 100-200 kilobit per sekund, med en destination 12 mil bort. Samtidigt lyfte brevduvan, med samma fil på ett usb-minne. När duvan landade 75 minuter senare hade endast 25 procent av den digitala överföringen hunnit fram.

Duvan hade med andra ord en genomsnittlig överföringshastighet på omkring 533 kilobit per sekund. Hur stor bandbredd en brevduva kan erbjuda framgår dock inte, men resultatet hade antagligen kunnat bli betydligt högre om duvan burit ett mer välfyllt usb-minne.

I sammanhanget bör det nämnas att bredbandet i alla fall kan skylta med långt bättre svarstider än brevduvan.

Just envägsöverföring av större datamängder kan faktiskt med fördel göras fysiskt, något som sker redan i dag. Genom att använda lastbilar och flyg för att transportera hårddiskar och databand från företagslokaler till ett datacenter kan tidsbesparingen bli betydande.