Sedan tidigare har Microsoft beslutat att lägga ner sin bloggplattform Windows Live Spaces, och tjänstens 30 miljoner användare erbjuds nu att flytta över till Wordpress. Nya användare som försöker skapa en blogg med Windows Live Spaces dirigeras om direkt till Wordpress.com.

Flytten av blogginlägg, bilder och kommentarer fixas med hjälp av ett särskilt verktyg. Dessutom ställer man om de gamla webbadresserna så att de pekar rätt.

Användare som lyfter över sitt material till Wordpress erbjuds möjligheten att knyta sin blogg till Windows Live Messenger. Detta för att användarens kontakter ska kunna få ett meddelande när bloggen uppdateras.

Nuvarande Windows Live Spaces-användare har sex månader på sig att flytta sina bloggar.