kommando windows

Med rätt kommandon arbetar du effektivt i Windows kommandotolk.

Administratörer som jobbar med eller hanterar Windowsklienter kan spara många minuters navigerande (och musklickande) varje dag genom att hålla sig till kommandotolken. Den bärbara användaren slipper dessutom använda styrplattan lika mycket.

Med nedanstående kommandon på minnet bör du med andra ord kunna effektivisera sitt arbete ordentligt. Vissa är genvägar till fönster ute på skrivbordet, medan andra är verktyg som körs direkt i kommandotolken.

Sammanställningen är hämtad ur en mer omfattande lista som återfinns i sin helhet på internetforumet serverfault.com.

kommando

getmac – visar mac-adressen för alla anslutna nätverkskort

start. - öppnar aktuell mapp i ett explorerfönster, men kan även öppna enskilda filer.

mstsc – öppnar ett fönster för fjärranslutning

services – öppnar kontrollpanelen för alla tjänster i Windows.

sc – hanterar tjänster direkt från kommandoraden, även över fjärranslutningar.

net – låter dig hantera allt från användare, grupper till anslutningar.

tracert – praktiskt felsökningsverktyg för att spåra hoppen mellan två värdar.

ipconfig – listar systemets tcp/ip-konfiguration

kommando windows

robocopy – kraftfullt verktyg som säkerhetskopierar, återställer och kopiera stora filmängder på ett säkert sätt. Kan även återuppta tidigare sessioner.

shutdown – för att stänga av eller starta om en maskin. Parametern -i tar dig till det grafiska gränssnittet, eller -a för att avbryta.

control userpasswords2 – tar dig till det klassiska fönstret för att hantera datorns användarkonton.

tasklist – listar aktuella processer. Med parametern /SVC listas tjänsterna i svchost.exe.

appwiz.cpl – öppnar fönstret för att lägga till och ta bort program. Med parametern @,2 får du i stället upp fönstret för att aktivera eller inaktivera installerade Windowskomponenter.

quser – visar information om användarsessioner på en terminalserver.

kommando windows

compmgmt – öppnar enhetshanteraren ”computer management”

qwinsta – används för att se fjärranslutningar som tappat kontakten. Dessa kan avslutas med logoff.

diskpart – hantera partitioner och enheter från kommandotolken.

eventvwr – öppnar Windows händelselogg.

systeminfo – Ger dig utförlig information om det aktuella systemet.

cleanmgr – startar Windows diskrensningsverktyg

Några andra kommandon som kan vara av intresse är dessa:


color – låter dig ändra konsolfärgen på text och bakgrund. 02 eller 1F känns nog igen av många.

title – byter namn på ditt cmd-fönster, vilket kan vara praktiskt om du sitter med flera sådana öppna samtidigt.

mode – låter dig anpassa storleken på konsolfönstret, med bland annat fler kolumner.

clip – kopierar resultatet till klippboken, exempelvis dir | clip för det aktuella biblioteket.

F7 (tangenten) – listar tidigare använda kommandon som du kan välja med piltangenterna.

Tips: Du som går till kommandotolken ofta kan effektivisera stegen genom att koppla ett snabbkommando till genvägen i startmenyn. På så sätt får du snabbt upp ett fönster var du än befinner dig.

kommentarVilka är dina bästa kommandon?

Är det något smidigt kommando du saknar och som du gärna vill tipsa andra om? Skriv en rad eller två i kommentarsfältet.

Det här är en artikel från TechWorld, läs fler Windowsrelaterade artiklar på vår Windows-avdelning.