Hibernia Atlantics nya fiber ska sätta fart på finanshandeln mellan kontinenterna.

Företaget Hibernia Atlantic planerar att lägga ut en helt ny fiberanslutning som bland annat sägs skala av ungefär fem millisekunder på svarstiderna mellan mellan New York och London. Den nya anslutningen kommer att förbättra Hibernias globala finansnätverk som redan i dag länkar samman ett hundratal banker och börser med varandra.

Den första delen av kabeln dras mellan Somerset i Storbritannien till Halifax i Kanada och anslutningen är 500 kilometer kortare än existerande kablar. Inledningsvis används 40 gigabit-teknik, som framöver kommer att kunna uppgraderas till 100 gigabit.

I dagsläget erbjuder Global Crossings AC-1 den snabbaste vägen över Atlanten med 60,8 millisekunder mellan New York och västra England. För att nå London innebär det ytterligare några millisekunder. Hibernias nya Project Express-kabel lovar svarstider på under 60 millisekunder, hela vägen in till London.

Det här är den första fiberkabeln som rullas ut över Atlanten på närmare tio år – en följd av att hela sju olika kablar lades ut runt milliennieskiftet. Prissättningen väntas förstås även bli därefter, då många är villiga att betala dyrt för att säkerställa den snabbaste anslutningen. Om allt går som planerat väntas fiberkabeln vara i full drift sommaren 2012.

Snabbare svarstiden är något som är intressant om man sysslar med bland annat Algoritmisk handel (även kallat högfrekvenshandel).