Fräscha, vita, nybyggda datorhallar ser vi varenda dag, men få har fått vara med och se på när en hall byggs upp, och hört om vilka problem man stöter på och hur man försäkrar sig mot till exempel brand, övertryck och radioskugga. I upplysningens tjänst har vi därför tittat in hos Coromatic. De visar hur man bygger upp en hall från ax till limpa, förklarar materialval och byggmetoder och visar nya, ännu grönare metoder för strömförsörjning.

Hammarö kommun norr om Karlstad hade Försvarsmakten på kroken. Man hade byggt lokaler för 260 miljoner kronor i Sätterstrand och inrett allt ihop, men anläggningen hann inte ens invigas innan försvaret flyttade verksamheten till Stockholm. Man stod inför valet att fortsätta betala uppvärmningen eller riva det som man nyligen byggt.

Där Försvarsmakten gick ut kom Compare in. Det är en samarbetsorganisation mellan drygt 100 it-företag i Karlstadsregionen. Satsningen i Sätterstrand, kallad Compare Testlab, görs på uppdrag av ett antal offentliga aktörer som vill koppla ihop universitet och företag. Bland annat har Compare skickat in en ansökan om att få starta en tämligen unik yrkesutbildning för mjukvarutestare, som planeras dra igång hösten 2010.


Klicka för större bild

Högt i tak, nära till kraft


Coromatic kontaktades av Compare år 2007 inför ett framtida datorhallsbygge. Coromatic fann att hangarerna var utmärkta för det syftet. Takhöjden var god och det fanns gott om plats för kylutrustning utanför. Kylrören lovade att bli korta och kraft fanns tillgänglig på nära håll. Det fanns stora portar rätt in i lokalerna, vilket gjorde transporterna enkla.

I september 2009 började bygget. Det skulle bli två hallar, en för forskning på 300 kvadratmeter och en för ren outsourcing på 460 kvadratmeter. Förutsättningarna var goda för att kunna bygga kostnadseffektiva och ”gröna” hallar. Det hela skulle utföras som ett ”rum i rummet”. Man reste upp en intern, brandklassad stålkonstruktion bestående av väggar och tak som klarar en timmes brand utifrån utan att det blir varmare än 55 grader på insidan.

Frikyla fanns med i bilden från början, precis som i andra hallar som Coromatic har byggt, eftersom det betyder väldiga effektivitetsvinster. Temperaturskillnaden i den ena hallen är 8 till 14 grader, medan den andra arbetar med en skillnad på 12 till 17 grader. Det börjar bli allt vanligare att luftkylarna inne i hallen har varvtalsstyrda motorer för att kunna köras med exakt det varv som behövs för att klara kylbehovet. Ingen är egentligen betjänt av ständig storm i hallen. Kylmaskinerna kan växla mjukt mellan kompressorkyla och frikyla och även under övergången gör man energivinster.

Datorhallen byggs upp.
Klicka för större bild

Fakta

  • Pue-tal (power usage effectiveness): <1,3
  • Värmepumpar i kylvattenslingan i kombination med frikyla (vilket är ovanligt) ger fjärrvärme åt hus och badhus, minskar effektåtgången i panncentralen, och ökar dess totala verkningsgrad.
  • Miljövänlig släckgas.
  • Likströmsdrift av servrar är ett nytt fält för miljöforskningen.
  • Sverige är bland de bästa nationerna i världen på energisnåla datoranläggningar. Projektet vid Sätterstrand har rönt internationellt intresse.