Switchar
Koll på nätverket inga problem med rätt verktyg.

Vi har tidigare skrivit om övervakningsverktyg av nätverket ur ett it-säkerhetsperspektiv.

Säkerhet är dock bara en aspekt som nätverksansvariga behöver beakta. Prestanda, tillväxt av it-infrastrukturen med mera, är också viktiga områden som behöver verktyg för beslutsunderlag och optimering. För det ändamålet listas här fem kompletterande applikationer som visar vad som händer i nätverken och som för statistik över trafikmängd, svarstider och mycket mer.

Ntop – för överblick av nätverket


Ntop
Ntop är ett verktyg utvecklat för att överblicka nätverkstrafik och samla in detaljerad statistik över nätverkets användning. Bland funktionerna finns möjlighet att kontrollera vilka datorer som kommunicerar med varandra, vilka protokoll som används (hundratals stöds) och sortera trafikdata efter en rad olika kriterier. Mjukvaran är gratis och baserad på öppen källkod. För företag erbjuds kommersiell support och konsulthjälp.

Plattformar: Linux och Windows.

Wireshark – granskar innehållet i trafiken


Wireshark
Wireshark är ett protokollanalyserande verktyg som funnits i några år nu. Dess specialitet är så kallad deep packet inspection av trafik baserad på de vanliga nätverksprotokollen. Verktyget har ett utbud av funktioner för att analysera alla möjliga typer av trafik, inklusive rösttrafik (voip) och stöd för krypterande protokoll, till exempel ipsec och wpa/wpa2. Precis som Ntop är Wireshark baserat på öppen källkod och fritt tillgänglig.

Plattformar: Linux, Windows och Unix.


Cacti – flexibel grafisk sammanställning


Cacti
Verktyget Cacti är utvecklad som en kompletterande komponent till RRDTool, en öppen gnu-plattform för automatisk dataloggning av nätverkstrafik i samverkan med databasen Mysql. Cacti lägger till grafiska redovisningar av den data som RRDTool samlar in och kan användas för att visa anpassade bilder av prestanda och belastning för olika ändpunkter i nätverket. Verktyget bygger på skript för anslutning till datakällor i syfte att vara så flexibel som möjligt. Det finns även möjlighet att ställa in användargrupper för åtkomst till begränsade delar av Cactis funktioner.

Plattformar: Linux, Windows och Unix.

Multi Router Traffic Grapher – enkel koll på routern


Multi Router Traffic Grapher
För koll på routern rekommenderas Multi Router Traffic Grapher (MRTG), ett verktyg som överblickar trafiken för enheter som ansluter via protokollet snmp. MRTG tillhör kanske inte de mest avancerade verktygen, men visar ändå hur in och utgående router-trafik ser ut och utvecklas över olika tidsperioder, till exempel från dag till dag eller år till år. Kan vara användbart för att bland annat se trender och när det är dags att uppgradera till kraftfullare hårdvara.

Plattformar: Unix och Windows.

PRTG Network Monitor – för stora nätverk


PRTG Network Monitor
Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) Network Monitor är det långa namnet på en skalbar och kommersiell lösning som kan hantera tusentals ändpunkter.Verktyget låter nätverksadministratörer dra nytta av funktioner som redovisning av nätverksresursers tillgänglighet, deras utnyttjande av bandbredd och sökning efter prestandamässiga flaskhalsar i nätverket. Bland de många funktionerna finns även stöd för så kallad packet sniffing, där trafikens innehåll granskas.

Plattformar: Windows

Nätverk med enkla medel


Command promt
Utöver ovanstående verktyg, som endast är ett axplock av vad som finns att tillgå för nätverksansvariga idag, har de flesta operativsystem även stöd för kommandobaserade verktyg. För plattformen Windows finns till exempel följande att ta till i enklare situationer för snabb hantering och felsökning via Windows-konsolen:

  • ping – Anropar angiven adress upprepade gånger för svar och tidsmätning
  • ipconfig – visar ip-adressen för den dator som kommandot körs på
  • tracert – visar alla nätverkshopp mellan två värdar och kan vara bra för felsökning
  • getmac – visar mac-adressen för anslutna nätverkskort
  • netsh – visar och medger ändringar i nätverksinställningar med mera
  • netstat – visar statistik över aktuella anslutningar
  • pathping – ger prestandainformation om de olika hoppen mellan två värdar

Fler kommandon i Windows hittar du i vår guide: 25 användbara kommandon för Windows

kommentarHej it-proffs!

Är du it-proffs och har ytterligare ett bra verktyg du brukar använda i jobbet, tipsa oss och läsarna i kommentarfältet!