Nu återstår endast 5,5 procent lediga ipv4-adresser, enligt American Registry for Internet Numbers.

Vi har länge läst att internetprotokollet Ipv4 är på väg att ta slut, men med endast 5,5 procent av adresserna kvar (det var tio procent vid årsskiftet) närmar sig allvaret snabbt. Adresserna beräknas ta helt slut om åtta månader, i juni 2011.

I ett pressutskick upplyser Verizon Business därför om att företag nu på allvar måste ta steget till ipv6 för att inte stöta på problem inom kort. Fem punkter ska göra övergången enklare och mer överskådlig.

Förutse inverkan på din verksamhet
Försök se vilka förändringar som kan vara på gång. Planerar ni att expandera nätverket inom kort, med behov av fler publika ip-adresser? Bedriver ni e-handel eller lagrar data i molnet? Verksamheter med fokus på sociala nätverk och handel riskerar att påverkas tidigt, varnar Verizon.

Kontrollera tjänsteleverantörens ipv6-plan
Be att få se tidsplanen för övergången till ipv6. Vilka metoder används och hur kommer dessa att påverka ditt företag? Påverkas trafik med tidskänslig information?

Utvärdera företagets interna infrastruktur
Se över utrustningens ipv6-kompatibilitet och vilken övergångsmetod som bäst fungerar för olika segment. Stödjer infrastrukturen ipv4 och ipv6? Kan utrustningen köra båda protokollen samtidigt? Går det att tunnla trafiken? Är servrar och applikationer också redo för ipv6?

Investera i ipv6
Skaffa ipv6-expertis, kontrollera att nätverksanslutningar och andra it-lösningar fungerar med ipv6. Detta gäller både hårdvara och mjukvara. Verizon skyltar förstås med att användarna ska leta efter den egna ICSA Labs-märkningen som ska säkerställa utrustningens ipv6-kompatibilitet.

Utveckla egen ipv6-migrationsplan
Företaget bör även ta fram en ipv6-beredskapsplan med övergångsdatum baserat på egna behov och branschanalyser. Planen bör gälla både interna och externa nätverk och ska förstås även testas för att säkerställa att allt fungerar.

Läs mer om ipv6 på TechWorlds temasida.