Efter omkring tio år med html4 är det dags för html5 att ta plats med nya funktioner. Några saker som fått mycket uppmärksamhet är geotaggning samt stödet för inbäddad video och ljud direkt i html-koden.

Semantik är annars ett av de verkliga nyckelorden när det gäller html5 – rätt element ska användas för rätt innehåll. Fokus läggs nu på vilket slags innehåll en sida verkligen har. På sikt medför html5 att webben blir mer strukturerad och överskådlig för användare och sökmotorer, samtidigt som innehållet kopplas samman bättre än någonsin.

Grundarbetet är redan klart och med full bakåtkompatibilitet finns ingen anledning att tveka längre.

Stöd för html 5
Webbplatsen html5readiness.com listar hur dagens webbläsare klarar kombinationen html5 och css3. Varje rad representerar en funktion – ett ljusgrått fält betyder att stöd saknas. Internet Explorer ligger på efterkälken, även med version 9. Internet Explorer 7 och 8 måste luras med javascript för att hitta de nya elementen (”html5 shiv”).


Video och ljud i html 5
Video och ljud samt en kontrollpanel kan med html5 anropas utan tilläggsprogram. Det inbyggda stödet för olika medietyper skiljer sig dock åt mellan webbläsarna där exempelvis Quicktime och tredjepartscodecs fortfarande används för de typer som saknas.


Trots att html5 gör webben mer plattformsoberoende väntas Internet Explorer fortsätta vara företagens primära val.

– Om inte fem år av moderna, bra webbläsare fått it-avdelningarna att ändra sig kommer html5 inte heller att göra det, tror webbdesignern Nicklas Persson (till vänster), som tillsammans med Christopher Murphy utgör Web Standardistas, som bland annat talat på Future of Web Design i London om just html5 och css3.


Flash på YoutubeStandardiseringstrenden gör webben mer lättutvecklad, men html5 lär inte ta död på tillägg som Flash som fortfarande blir en viktig komponent för mer avancerade funktioner. Flashs tid som dominerande video-lösning är dock förbi.