laser
Här justeras optiken i ett lasersystem. Foto: STFC Central Laser Facility.

En grupp europeiska forskare koordinerade av STFC Central Laser Facility har efter två års arbete lyckats fastställa teorin bakom en laserteknik kallad Raman amplification. Själva tekniken bygger på att långa laserpulser komprimeras i längd 1000 gånger, samtidigt som de även görs 300 gånger mer intensiva.

Förutsatt att tekniken även fungerar i praktiken skulle det innebära att komplicerad laserutrustning kan ersättas av små, billigare lösningar samt att tillverkningsteknisk utrustning kan göras betydligt mer effektiv än tidigare. En mindre revolution med andra ord, 50 år efter att lasern uppfanns.

Vanligtvis prövas teorier av studier baserade på förenklade modeller som saknar all relevant information. Forskarna har därför nyttjat några av världens kraftigaste superdatorer för att kunna fastställa teorin.

Den nya modellen visar att den förstärkta lasern i de flesta lägen bryts upp utan att kunna fokusera rätt, men i vissa speciella lägen kan laserpulsen nå utmärkt kvalitet med en extremt fokuserad stråle som resultat.

Nu återstår att applicera de teoretiska studierna på en verklig laser, följt av en uppsjö experiment.

Mer om forskning hittar du på TechWorlds temasida.