extreme nätverk
Helt vanliga ethernetväxlar räcker för att forskare kan skicka data över långa avstånd.

Under den årliga tillställningen Global Lambdagrid Workshop vid forskningsinstitutet Cern i Geneve visades en animering av Big Bang upp för besökarna på en videovägg bestående av 15 stycken högupplösta skärmar

Själva animeringen låg dock 69 mil längre norrut, på 32 stycken ssd-enheter vid holländska Sara-centret i Amsterdam. Informationen skickades via en 40 gigabit per sekund-lambdalänk över svartfiber och i vardera ände satt en Extreme Networks 40 Gbe VIM3 40G4X-modul monterad i en Summit X650-växel.

Väl framme vid Cern kördes trafiken ut till åtta servrar, vilka därefter matade ut bilderna till två skärmar vardera. Animeringen spelades upp i 22 bilder per sekund med en sammanlagd upplösning på 12 800 x 4800 bildpunkter.

- Visualisering på distans av stora mängder data är en av huvudutmaningarna när vi pratar om datamängder i peta-klassen, säger doktor Paul Wielinga, avdelningschef för högpresterande nätverk vid Sara-centret.

Multimedialösningar, spelindustrin, forskning och telemedicin är bara några av de områden som har mycket att vinna på snabba långdistansnätverk.
- Den potentiella tillämpningen av 40 gigabit ethernet teknologin är oändlig, säger Tyke Pålsson, vd på Extreme Networks Sverige.