Ip-adresserna är på väg att ta slut.

Den administrativa internetorganisationen Numbers Resource Organization (NRO) varnar för att tilldelningen av de sista ipv4-adresserna är nära förstående. Enligt nuvarande trend tar adresserna slut redan i början av 2011, uppger NRO.

Den sista allokeringen av globala internetadresser är något som förutspåtts i många år och har inneburit en stadigt ökad press på nätverksoperatörer gällande en övergång till det nyare adressprotokollet ipv6, som har stöd för betydligt fler adresser.

Efter en nyligen utförd tilldelning av ipv4-nummer till APNIC, internetadressregistrator för Asien-regionen och medlem i NRO, är den globala tillgången av lediga adresser endast tolv block. Varje block representerar 16 miljoner adresser, eller 1 av 256 delar som utgör den totala adressrymden på cirka fyra miljarder adresser.

”Det här är en stor milstolpe för internets historia och betyder att allokeringarna av de sista ipv4-blocken är nära förestående. Det är av avgörande betydelse att berörda aktörer vidtar konkreta åtgärder nu för att säkerställa en anpassad övergång till ipv6”, uppmanar said Axel Pawlik, NROs ordförande i ett uttalande.

Missa inte vår samlingssida:
Läs mer om ipv6.